Gnalift Asansör Mühendislik | İstanbul

Asansör Projelendirme

İyi bir asansör projelendirmesi,yapının mimarisini bozmadan, maksimum verim sağlayan ve minimum alan kaplayan,ihtiyacı en uygun şekilde karşılayacak bir asansörün dizaynını tarif etmelidir.

Asansör Projelendirme işlemi yapıların proje çizimi aşamasında başlar. İyi bir asansör projelendirmesi,yapının mimarisini bozmadan, maksimum verim sağlayan ve minimum alan kaplayan,ihtiyacı en uygun şekilde karşılayacak bir asansörün dizaynını tarif etmelidir.

Gnalift, mevcut yapılarda veya mimari projesi hatalı yapılarda;tesis edilecek olan asansörlerde optimum faydayı sağlarken,ilgili standartlara ve güvenlik kurallarına aykırı olmayan,her zaman insanı ön planda tutan asansörleri projelendirir.

Projelendirilmesi yada revize edilmesi gereken asansörler ekibimiz ve mühendislerimiz tarafından proje alanında incelenir. İncelenmesi yapılan proje alanının gerekli çizimleri mühendislerimiz tarafından hazırlanır.Hazırlanan çizim ve dökümanlar kısa bir zamanda gerekli departmanlara ulaştırılır. Projelendirme işlemleri müşteri isteği ve danışmanlarımız tarafından belirlenecek olan asansör adet, kapasite model ve özellikler mühendislerimiz tarafından onaylandıktan sonra fiyatlandırmak için pazarlama departmanımıza gönderilir.

Müşteri ile sağlanmış olan mutabakat sonrası mühendislerimiz çizimleri tekniklere devreder ve projelendirme işlemi sonuçlanmış olur.
Bu proje desteği, bina tasarımcılarına ve yatırımcılarına, ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılaşabilecekleri olası sorunları öngörmekte yardımcı olmaktadır.

Gnalift Asansör Mühendislik olarak, uzman mühendis kadromuz ile ihtiyaçlarınızı kanun,yönetmelik ve standartlar dahilinde en uygun şekilde karşılayacak asansörleri projelendirmede de siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Projelendirme hizmetlerimizi maddeler halinde açıklarsak :

1) AVAM PROJE HAZIRLAMAK :

 • Trafik Hesabı :
  Asansörün kullanılacağı yapının projesinde, ihtiyaç duyulan asansör adedi, hızı vb. özelliklerinin, teknik projeye eklenmesinde gerekli olan teknik verilerin hesaplanmasıdır. Firmamızda yetkili mühendisler nezaretinde hazırlanan projeler sayesinde, müteahhit, mimar ve mühendisler asansör için gerekli standartları projeye ekleyerek, sonradan oluşabilecek standart dışı uygulamaların önüne geçmiş olunacaktır.
 • Boyutlar :
  İnşaat proje aşamasındayken, asansör için belirlenen alanların mühendisler tarafından kontrol edilerek, proje için uygun olan kuyu ölçüsü, kabin ölçüsü ve makine dairesinin yeri ve yapısının planlanmasıdır. Asansör kullanılacak olan yapılarda, mimar ve mühendislerin, asansör standartlarını göz ardı etmeleri nedeniyle sıkça rastlanan sorunların önüne geçilmesi için, mutlak suretle hizmet alacağınız asansör firmasıyla irtibat kurmak, şantiye sürecinin en önemli safhalarından biridir.
 • Statik Değerler :
  Yapı projesi hazırlanırken, asansörün teknik değerleri göz önüne alınarak hazırlanan statik proje, yapı güvenliği açısından çok önemlidir.
 • Elektrik Projeleri :
  Yapı için hazırlanan elektrik projesi için, taahhüt firmasının asansör için gerekli olan elektrik tertibatını asansör firmasıyla yapacağı istişare sonucu hazırlamalıdır. Bu şekilde asansör başta olmak üzere yapı içerisindeki elektrikten oluşabilecek sorunların önüne geçilmiş olunur. Buda güvenilir ve konforlu asansör kullanımını beraberinde getirir.


2) UYGULAMA PROJELERİ :

Projelendirilmesi yada revize edilmesi gereken asansörler uzman ekibimiz ve mühendislerimiz tarafından proje alanında incelenir. İncelemesi yapılan proje alanının gerekli çizimleri mühendislerimiz ve teknikerlerimiz tarafından hazırlanır. Hazırlanan çizim ve dokümanlar kısa bir zamanda gerekli departmanlara ulaştırılır. Projelendirme işlemleri müşteri isteği ve danışmanlarımız tarafından belirlenecek olan model ve özellikler mühendislerimiz tarafından onaylandıktan sonra fiyatlandırmak için pazarlama departmanımıza gönderilir. Müşteri ile sağlanmış olan mutabakat sonrası mühendislerimiz çizimleri tekniklere devreder ve projelendirme işlemi sonuçlanmış olur.

Değerli ziyaretçilerimiz;
Asansör montajı, kanunlarla yetkilendirilmiş asansör firmaları tarafından yapılması zorunludur. Asansör imalatı ve montajı için çalışacağınız firmanın gerekli olan tüm belgelere sahip olduğunu kontrol ediniz. Gnalift Asansör Mühendislik, asansör montajı için gerekli görülen tüm belgelere sahiptir.